Afspraken

Om het Wijksteunpunt optimaal te ontwikkelen zijn in de loop van de tijd een aantal afspraken gemaakt tussen de partners, zoals:

  • de partners van het samenwerkingsverband leveren een financiĆ«le bijdrage om het gebouw te kunnen exploiteren en om gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken.
  • het samenwerkingsverband blijft tot minimaal 2027 in stand;
  • Het Wijksteunpunt wordt gerund door Pluspunt (beheer, administratie, uitvoering en coƶrdinatie).
  • de partners worden actief betrokken bij de activiteiten in het Wijksteunpunt, zodat zij in de gelegenheid zijn om voor hen relevante maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

In de loop van de tijd is het gelukt om het Wijksteunpunt verder te versterken met allerlei activiteiten van andere organisaties en instanties, zoals bloedprikken van AtalMedial, lessen van de muziekschool en een dansschool, spreekuur Huurders Platform Zandvoort (HPZ), Vluchtelingenwerk en wijkagent, Buurtbemiddeling, inburgeringslessen voor statushouders, spreekuur van een huisarts, het uitreiken van voedselpakketten door de voedselbank etc. Andere belangrijke aanwezigen in het Wijksteunpunt zijn het Sociaal Wijkteam Zandvoort, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).