Mevrouw Ada Mol

Ada Mol wil mantelzorgers een krachtige stem geven
Mantelzorg is een van de mooiste woorden in de Nederlandse taal. Het straalt warmte uit. Bescherming. Verzorging. Liefde. Het is een gedicht van één woord.

Het is geen gedicht van Ada Mol, voorheen Dichter bij Zee in Zandvoort. Maar zij neemt het woord vaak in de mond en voegt ook de daad bij het woord. Want al lange tijd behoort Ada tot het leger van mantelzorgers in Zandvoort, die het leven van het groeiend aantal hulpvragers zo aangenaam mogelijk proberen te maken.

Ada Mol geniet in Zandvoort grote bekendheid. Eerst vooral door haar 32 jaar lange arbeid in o.a. de fysiotherapie, de laatste tijd nog meer door haar dichtwerk met in 2008 als bekroning haar verkiezing tot Dichter bij Zee. En die bekendheid in alle geledingen van de Zandvoortse bevolking wil Ada inzetten om de mantelzorgers een krachtige stem te geven in beleid en uitvoering van dit zo dringend nodige helperswerk.

"In de loop der jaren is ook voor de mantelzorgers veel tot stand gekomen, is er veel verbeterd. Maar daar hebben zij zelf eigenlijk weinig zeggenschap in gehad. En daar wil ik verandering in brengen", aldus Ada. Namens de fysiotherapeuten zat zij in het Eerstelijnsoverleg in Zandvoort, waarin o.a. ook de huisartsen, apothekers, psychologen en zorginstellingen zijn vertegenwoordigd.

Door haar werk in zorginstellingen was Ada al in contact gekomen met mantelzorgers, maar wat deze zorg daadwerkelijk inhoudt werd zo'n dertien jaar geleden steeds duidelijker toen bij haar vader de geest begon te haperen en zij haar moeder ging bijstaan. Steeds meer moest zij haar ouders uit handen nemen en zo kwam ook zij in het sluipende groeiproces, dat mantelzorg vaak is.

Zandvoort telt zo'n 200 geregistreerde mantelzorgers. Maar er moeten er veel meer rond lopen. Soms weten mensen niet eens, dat hun met liefde gegeven zorg aan hun naasten in feite mantelzorg is. Dat zij daarom recht hebben op faciliteiten, evenals degene om wiens schouders die mantel ligt. Voor wie vreemdeling is in zorgland is het een doolhof, waarin Ada Mol graag met haar opgedane kennis een gids wil zijn. De mantelzorgwijzer van de gemeente Zandvoort, die haar officieel is overhandigd, zal haar daar een goede hulp bij zijn.

Ada is lid geworden van de gemeentelijke Mantelzorgwerkgroep, een initiatief om het beleid van de mantelzorgers en de ondersteunende organisaties uit te werken. Verder zit zij in de cliëntenraad van de A.G. Bodaan. En heeft zij contact gelegd met Mezzo, een landelijke vereniging die de belangen van mantelzorgers en vrijwilligers behartigt.

"Want er valt nog veel te verbeteren", vindt Ada. Het sneller verlenen van vergunningen voor woningaanpassingen. Het versoepelen van de zorgindicatie. Beter begrip bij werkgevers als vrijaf moet worden gevraagd voor medische afspraken. De duur van respijtzorg, waarbij een vrijwilliger tijdelijk de mantelzorger de zorg uit handen neemt.

En nog veel meer. Ada laat van zich horen. En zij heeft alvast een goede raad. Mantelzorg wordt in de meeste gevallen steeds zwaarder. Schroom niet om hulp te vragen. En blijf ook zoveel mogelijk je eigen leven leiden.

In januari 2010 dichtte zij een compliment voor de Zandvoortse mantelzorgers.
Omdat uw mantel het leven van de medemens verlicht, zo waren de laatste woorden van het Compliment. Dat er nog maar veel warme mantels mogen worden uitgespreid is haar grote wens.