Geschiedenis

Uit: Visie Wonen, Welzijn, Zorg 2009 gemeente Zandvoort

In Zandvoort functioneert vanaf 2006 de stuurgroep Wonen, Welzijn, Zorg waarin alle grote
partijen participeren: de gemeente, woningbouwcorporatie EMM, ZorgContact (red.: is inmiddels Kennemerhart), Stichting Nieuw Unicum en Stichting Pluspunt (red.: later kwam daar RIBW K/AM bij). Deze strategische alliantie heeft als taak het ontwikkelen van een lokaal samenhangend beleid op de terreinen, wonen, welzijn en zorg en  het uitvoering geven aan dit beleid. De unieke samenstelling van de alliantie heeft inmiddels al geleid tot succesvolle projecten. In een nog af te sluiten overeenkomst worden de onderlinge verantwoordelijkheden en verwachtingen van alle partijen nader vastgelegd. Deze vorm van commitment biedt volop perspectieven voor het realiseren van een sluitend lokaal voorzieningenniveau van een hoge kwaliteit.

Overzicht van de ontwikkeling Wonen, Zorg en Welzijn 2000-2009

Beleidsnota Wijksteunpunt 2004