Inleiding

-een klein beetje geschiedenis-
Al voor de eeuwwisseling was er behoefte aan een nieuwe welzijnsaccommodatie. Toen is de gedachte opgepakt om dat te combineren met een Wijksteunpunt in Zandvoort-noord. Het voorbeeld van de Scandinavische Woonzorgzones was daarbij een inspiratiebron. Daar zouden organisaties van Wonen, Welzijn, Zorg en de Gemeente activiteiten uitvoeren en samenwerken om wonen, welzijn en zorg zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Doel was (en is nog steeds) om het beroep op zwaardere en duurdere vormen van zorg zo lang mogelijk uit te stellen en te voortkomen. Na een lange voorbereiding is in 2007 het Wijksteunpunt aan de Flemingstraat geopend.

De naam 'OOK Zandvoort'

Gaandeweg ontstond er behoefte om het samenwerkingsverband meer herkenbaar te kunnen presenteren èn om zich te richten op heel Zandvoort. Daarvoor is de naam OOK Zandvoort gekozen met als ondertitel -Meer dan zon, zee en strand-

Ontwikkelingen

Sinds een aantal jaren zijn grote delen van de zorg overgeheveld van het Rijk naar de Gemeentes.

De gemeente Zandvoort kent een unieke samenwerking op lokaal niveau tussen aanbieders op het terrein van wonen, zorg en welzijn.
OOK Zandvoort is een samenwerkingsverband met activiteiten op locaties en in het steunpunt in de Flemingstraat en in het steunpunt in het centrum De Blauwe Tram (DBT).
Het brede aanbod van activiteiten is geen jaar hetzelfde: er komen op verzoek van inwoners activiteiten bij, samenwerkingspartners initiëren, inwoners bieden zelf een activiteit aan of activiteiten worden gestart om te collectiviseren. Er is voor iedereen iets te doen. Je kunt mee doen als bezoeker, deelnemer, vrijwilliger, ervaringswerker, als 1e stap naar werk na een ziekteperiode of als aanbieder van een activiteit.

Doelstelling

Alle inwoners van Zandvoort zijn welkom. De focus is gericht op inwoners die door ziekte, een beperking, ouderdom of als (voormalig) statushouder steun kunnen gebruiken. Door mensen waar nodig is te ondersteunen, kan Zandvoort voor iedereen een fijne plek zijn om te wonen en te leven. Met elkaar, voor elkaar en in verbinding met elkaar.