Partners

De partners hebben regelmatig contact met elkaar in de Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg om op bestuurlijk niveau relevante ontwikkelingen te signaleren en zonodig te bespreken. Momenteel bestaat OOK Zandvoort uit de volgende partners:


Lees hier meer over Gemeente ZandvoortGemeente Zandvoort


Lees hier meer over St. Pluspunt ZandvoortStichting Pluspunt Zandvoort


Lees hier meer over Pré WonenPré Wonen


Lees hier meer over Nieuw UnicumNieuw Unicum


Lees hier meer over RIBW K/AMRIBW K/AM


Lees hier over dagbestedingKennemerhart