RIBW-K/AM

RIBW K/AM: PERSPECTIEF!

Een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) is voor mensen met een psychiatrisch of psychosociaal probleem een belangrijke schakel tussen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de samenleving.

Iedereen wil meedoen; mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid net zo goed als ieder ander. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend, maar de belemmering die deze vormt voor een betekenisvol bestaan in de samenleving hoeft dat niet te zijn. Iedereen kán meedoen. RIBW K/AM helpt mensen weer te laten ervaren wat ‘meedoen’ voor hen betekent. Daarvoor hebben zij soms extra steun nodig. Die steun bieden wij in de vorm van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting.

Zie voor meer informatie-website www.ribw-kam.nl

Waarom deelname aan OOK Zandvoort?

Wij vinden dat al onze cliënten een zinvolle daginvulling moeten kunnen hebben. Een invulling die bijdraagt aan zijn/haar herstel, die past bij de mogelijkheden en de wensen en die zoveel mogelijk maatschappelijk georiënteerd is. Bij enkele van onze woonvormen bieden wij dagbesteding in de woonvorm zelf. Maar voor zowel de zelfstandig wonende cliënten als voor de cliënten die bij ons wonen, vinden wij dat er ook dagbestedingsmogelijkheden in de naaste omgeving toegankelijk moeten zijn.
OOK Zandvoort is daarom voor ons en onze cliënten een welkom project. En we hopen dat veel mensen de weg naar de door OOK georganiseerde activiteiten weten te vinden.

Koffie-In en De Bakkerij
Er is een Koffie-In en samen met Pluspunt en Nieuw Unicum verzorgen we een dagbestedingactiviteit in de keuken van Pluspunt: De Bakkerij. Bezoekers van de Koffie-In kunnen de in De Bakkerij versgebakken koekjes tegen een aantrekkelijk tarief nuttigen bij een kopje koffie, en thee mag natuurlijk ook!

Dit alles gericht op het versterken van de sociale contacten en het bestrijden/voorkomen van eenzaamheid.