RIBW-K/AM

RIBW K/AM: versterkt veerkracht

Een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) is voor mensen met een psychisch of psychosociaal probleem een belangrijke schakel tussen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de samenleving.

Iedereen heeft talenten; dus ook mensen met een psychische of psychosociale problematiek. RIBW K/AM helpt die talenten ontplooien. De kwetsbaarheid van veel mensen is vaak blijvend. Maar iedereen kan op zijn of haar manier meedoen aan de samenleving. Om mee te kunnen doen -sociaal en economisch - heeft een mens gewoon wat extra steun en begeleiding nodig. Dat geven wij.

Zie voor meer informatie de website

Waarom deelname aan OOK Zandvoort?

Voor iedereen is meedoen van belang; een bijdrage leveren aan de maatschappij, iets doen wat je leuk vindt, gezien en erkend worden, jezelf ontwikkelen, actief zijn en blijven. De behoefte verschilt per persoon en waar de een gebruik maakt van het reguliere aanbod in de maatschappij, heeft de ander een specifieke plek nodig, of extra ondersteuning om iets te vinden wat bij hem past.

Bij enkele beschermd wonen-locaties bieden wij activering op de locatie zelf. Voor zowel zelfstandig wonende cliënten als voor cliënten die bij ons wonen vinden wij het belangrijk dat zij juist gebruik kunnen maken van dagbestedingsmogelijkheden in hun naaste omgeving. OOK Zandvoort is daarom voor ons en cliënten van RIBW K/AM die in Zandvoort wonen een bruisende ontmoetingsplek.

Koffie-In en De Bakkerij
RIBW K/AM verzorgt de Koffie-In. De koekjes bakken we samen met cliënten in de keuken van Pluspunt. Ze worden geserveerd bij de koffie tijdens de Koffie-In op maandagochtend en na de maaltijd van ‘Kom je OOK eten’ op de maandagavond.