Stichting Pluspunt Zandvoort

Bij Pluspunt draait alles om mensen

Bij Pluspunt draait alles om mensen. Dat merkt u iedere dag bij alle activiteiten die Pluspunt voor u ontwikkelt en uitvoert. Van cursus tot activiteit voor jongeren, van buitenschoolse opvang tot ouderenwerk.
Pluspuntmedewerkers doen het niet alleen voor u maar voor zo lang het nodig is samen met u.
Pluspunt is dé welzijnsorganisatie in Zandvoort.

Bij Pluspunt zijn vijfentwintig mensen in dienst, daarnaast werken er ogeveer 250 vrijwilligers. Pluspunt exploiteert een peuterspeelzaal in De Golf, organiseert naschoolse talentontwikkeling. Zij levert diensten ten behoeve van vrijetijdsbesteding en participatie.

Pluspunt participeert in het samenwerkingsverband Wonen, Welzijn en Zorg. De leden daarvan dragen inhoudelijk en financieel bij om OOK Zandvoort te kunnen exploiteren. Pluspunt wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van isolement en is er op gericht om het gebruik van zwaardere vormen van zorg zo lang als verantwoord is uit te stellen. Dat alles in combinatie met het streven om mensen elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te laten communiceren; kortom om de sociale samenhang in Zandvoort te bevorderen.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de agenda, de activiteiten, evenementen, het actuele cursusaanbod bezoek dan regelmatig deze website.