Woonstichting de Key

Woonstichting De Key

Woonstichting De Key heeft als kerntaak het bieden van goede en betaalbare huisvesting. Steeds vanuit het bewustzijn dat wonen zoveel meer is dan een dak boven je hoofd. Leefbaarheid, aandacht voor bijzondere groepen en ruimte voor wensen van bewoners. Het hoort allemaal onlosmakelijk bij prettig wonen.

En daarbij willen we verbinden. Bewoners met elkaar, met hun straat, hun buurt en heel Zandvoort. Hiervoor ontwikkelen we participatievormen waarbij we bewoners uitnodigen mee te denken en mee te doen met activiteiten die hun leefomgeving verbeteren.

De Key werkt hierbij samen met andere partijen, zoals OOK Zandvoort. OOK Zandvoort biedt Zandvoorters de gelegenheid actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven om zo een gezonde samenleving te bevorderen. De Key onderschrijft deze visie en in die verbinding vinden De Key en OOK Zandvoort elkaar.
www.dekey.nl