Overlastspreekuur

Overlastspreekuur
Buurtbemiddeling bij Pluspunt:

Elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 15.00 - 16.00 uur is er een inloopspreekuur bij Pluspunt voor bewoners die overlast ervaren van buren. 
Tijdens dit spreekuur zijn de Wijkagent, medewerkers van Buurtbemiddeling, Woonstichting De Key en gemeente Zandvoort aanwezig om u te woord te staan en te adviseren.
Buurtbemiddeling is een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit.
Voor informatie over Buurtbemiddeling kunt u kijken op de websites van MeerWaarde, De Key en Gemeente Zandvoort. 

Voor dringende zaken:
Bezoekadres:
Politiebureau
Hogeweg 37, 2042 GD, Zandvoort
Telefoon: 0900-8844

Wat doet de wijkagent voor werk in de wijk?