Inleiding

-een klein beetje geschiedenis-
Al voor de eeuwwisseling was er behoefte aan een nieuwe welzijnsaccommodatie. Toen is de gedachte opgepakt om dat te combineren met een Wijksteunpunt in Zandvoort-noord. Het voorbeeld van de Scandinavische Woonzorgzones was daarbij een inspiratiebron. Daar zouden organisaties van Wonen, Welzijn, Zorg en de Gemeente activiteiten uitvoeren en samenwerken om wonen, welzijn en zorg zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Doel was (en is nog steeds) om het beroep op zwaardere en duurdere vormen van zorg zo lang mogelijk uit te stellen en te voortkomen. Na een lange voorbereiding is in 2007 het Wijksteunpunt aan de Flemingstraat geopend.

De naam 'OOK Zandvoort'

Gaandeweg ontstond er behoefte om het samenwerkingsverband meer herkenbaar te kunnen presenteren èn om zich te richten op heel Zandvoort. Daarvoor is de naam OOK Zandvoort gekozen met als ondertitel -Meer dan zon, zee en strand-

Verwarring

Gaandeweg bleek dat het vaak niet duidelijk is wat het verschil is tussen Pluspunt en OOK Zandvoort. Gezien het grote scala aan activiteiten is dat ook geen wonder. Geprobeerd is om met de naamgeving daar helderheid in te scheppen. Maar nog steeds is het de buitenwacht lang niet altijd duidelijk. Inmiddels vragen de partners zich af “Hoe rouwig moeten we daar over zijn?” Het gaat er immers om dat de mensen uit Zandvoort hun weg naar het pand weten te vinden en dat ze de juiste voorzieningen en activiteiten aantreffen.
Inmiddels wordt er minder nadruk gelegd op de naam OOK Zandvoort.

Ontwikkelingen

Sinds een aantal jaren zijn grote delen van de zorg overgeheveld van het Rijk naar de Gemeentes. In Zandvoort leidt dat tot een gezamenlijke zoektocht van betrokken aanbieders en gemeente hoe dit op de beste manier kan worden geregeld met zoveel mogelijk inbreng vanuit de bevolking. Die discussie loopt al een tijd en is voorlopig ook nog niet afgelopen. Zeker is wel dat alle betrokkenen blij zijn met de invulling van het Wijksteunpunt in Noord. Het is dan ook geen wonder dat inmiddels in het centrum van Zandvoort een tweede Wijksteunpunt van start is gegaan: De Blauwe Tram (www.deblauwetram-zandvoort.nl). Organisatorisch is dit Wijksteunpunt anders opgezet, maar de bedoeling en de aanpak komen behoorlijk overeen: samen met bewoners een plek bieden die bijdraagt aan het welbevinden van iedereen; waar iedereen, die dat wil aan kan bijdragen. Daarmee is OOK Zandvoort weer terug naar het oorspronkelijke werkgebied nl. Zandvoort-Noord.